Versnelde degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen: OCMW's trekken aan alarmbel

De Federaties van Brusselse en Waalse OCMW's zijn ongerust, vragen verduidelijking en overleg. Persbericht.

De Federaties van OCMW's van Brussel en Wallonië hebben vernomen dat de federale regering het stelsel van de werkloosheidsuitkeringen wil hervormen.

Zo zouden de uitkeringen in de eerste periode van inactiviteit stijgen, terwijl de degressiviteit versterkt in de daaropvolgende perioden.

Dergelijke hervorming van de werkloosheidsuitkeringen baart de OCMW's zorgen omwille van de 'degressiviteit': de OCMW's vragen een begrotingsneutrale ingreep, voor zover deze gevolgen heeft voor de OCMW's.

Ter herinnering, terwijl in België een daling met 180.000 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen werd vastgesteld de voorbije 5 jaar (zijnde 27 %), is het aantal personen die OCMW-bijstand genieten, over dezelfde periode gestegen met 33.000 (i.e. 27 %).

De Federaties van OCMW's zouden daarom graag geraadpleegd worden in het kader van dit dossier en in de tussentijd meer duidelijkheid krijgen over het geplande degressiemechanisme.


« Terug

Auteur

Fédération des CPAS
Publicatiedatum
02-08-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links