Nous restons joignables. En cette période particulière et suite aux dernières actualités concernant le Coronavirus et par mesure de précaution nos collaborateurs font actuellement du télétravail mais restent joignables par e-mail. Pour toute question ou demande complémentaire vous pouvez contacter nos collaborateurs par e-mail à l’adresse suivante: welcome@brulocalis.brussels. Nous vous remercions de votre confiance et de votre compréhension.
Wij blijven bereikbaar. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rond het Coronavirus, werken onze medewerkers uit voorzorg van thuis uit. U kunt hen nog steeds bereiken via hun e-mailadres.Voor mogelijke vragen of verzoeken kunt u contact opnemen met onze medewerkers via e-mail op het volgende adres: welcome@brulocalis.brussels. Wij danken U voor uw vertrouwen en begrip.

actualites

[COVID-19] Sluitingen en verbodsbepalingen uit het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 28.10.2020

De minister van Binnenlandse Zaken heeft een nieuw besluit aangenomen met maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Het besluit werd op 28 oktober in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. [29.10.2020] AVCB

Mededeling van de Interministeriële conferentie Volksgezondheid en het corona-regeringscommissariaat van 28 oktober. De mededeling heeft ook betrekking op de maatschappelijke werkers van het OCMW.

De Interministeriële conferentie Volksgezondheid en het corona-regeringscommissariaat zijn zeer bezorgd over de sterke groei van de epidemie. De gevolgen voor de lichamelijke en mentale gezondheid van het personeel uit de zorg- en welzijnssector zijn niet min. De IMC Volksgezondheid heeft al verschillende ... [29.10.2020] CPAS

Blijvende vrijwaringsmaatregelen voor de rusthuizen noodzakelijk

Onbegrijpelijk gebrek aan budgettaire ruimte voor 2021. Schadelijke opschorting van de preventieve screening. [29.10.2020] AVCB

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s teneinde vergaderingen van het vast bureau, de raad voor maatschappelijk welzijn en van de bijzondere comités op afstand te kunnen houden.

De gezondheidscrisis en de vele genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kunnen elke fysieke activiteit vertragen of lamleggen. Daarom werd, voor wat betreft de OCMW’s, op 14 oktober 2020 een voorstel van ordonnantie houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende ... [29.10.2020] CPAS

Zijn virtuele gemeenteraden binnenkort mogelijk?

Het parlement heeft op 23 oktober jl. een voorstel van ordonnantie houdende wijziging van de Nieuwe Gemeentewet aangenomen waarin in geval van overmacht gegarandeerd wordt dat vergaderingen van de gemeenteraad, de commissies en de adviesraden vanop afstand kunnen gehouden worden. Deze tekst wordt voor ... [28.10.2020] AVCB
Alle nieuwtjes
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links