Databank e-sign voor verkeerstekens en aanvullende reglementen

De gemeenten zullen voortaan de databank e-sign moeten gebruiken om er de verkeerstekens en aanvullende reglementen inzake het wegverkeer in op te nemen.

Het is zover, het is officieel! Vanaf 17 mei moeten de gemeenten en het Gewest alle verkeerstekens en de daaraan verbonden aanvullende reglementen opnemen in e-sign. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de organisatie van overdracht van de aanvullende reglementen inzake het wegverkeer en de exacte locatie van de verkeerstekens ter uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende regelementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens werd immers gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 

De aanvullende reglementen zullen zo worden overgemaakt aan het secretariaat van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer via dit informaticaplatform om de uitvoering van de voogdij, voorzien in artikels 3, al.2 en 4, al.2 van de ordonnantie, mogelijk te maken. 

Dit is een grote stap vooruit in dit project waardoor we een volledige inventaris zullen bekomen van de verkeerstekens op zowel gemeente- als gewestwegen, en tevens het administratieve beheer van de aanvullende reglementen zullen vereenvoudigen. Deze databank is ook de gelegenheid om het gebruik van verkeerstekens op de openbare weg te stroomlijnen en efficiënter te maken. 

Op termijn zal het dankzij de Open data van e-sign mogelijk zijn om, bijvoorbeeld, voorbehouden parkeerplaatsen (voor personen met een handicap, ...), wegen met een speciaal statuut (fietsstraten, zone 30, ...) of parkeerzones (rood, groen, blauw, …) te lokaliseren. Het zal tevens dienen als basis van het ISA-project (Intelligent Speed Adaption), of gebruikt worden om routes te berekenen (google map, GPS, ...) om zo woonzones te vermijden. Een veelbelovende tool!

Echter, tot op heden is de databank e-sign, die beheerd wordt door Brussel Mobiliteit in samenwerking met Brulocalis, nog niet helemaal operationeel. Er dienen nog een paar aanpassingen te gebeuren om de tool zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Maar geen nood, het is bijna zover. Nog een klein beetje geduld dus ...

« Terug

Auteur

Sophie van den Berghe
Publicatiedatum
11-06-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links