Cursus: het verkeersreglement voor voetgangers

Vorming Verkeersreglement voor de voetgangers op 14 oktober 2019.


Inhoud van de cursus


Deze cursus belicht de verkeersregels die voor de voetgangers van toepassing zijn. Een greep uit de inhoud van deze cursus: welke voetgangersinfrastructuren zijn er in het verkeersreglement voorzien, hoe moeten de voetgangers zich in het verkeer gedragen, waar moeten voetgangers rekening mee houden als ze zich verplaatsen.

Deze opleiding duurt een halve dag (4 uur).

Gedetailleerd programma


Inleiding
Basisbegrippen
Technische aspecten
De voetganger als weggebruiker
In staat zijn tot sturen
Verval van het recht tot sturen
De openbare weg
Delen van de openbare weg
Speciale wegen
Gebieden aangeduid door verkeersborden
Gebruik van de openbare weg
Algemeen
Plaats van de voetganger op de openbare weg
Gebruik gelijkgrondse berm en parkeerzone
voetgangers op de rijbaan
Specifieke bepalingen voor voetgangers
Groepen voetgangers
Regels voor groepen voetgangers
Verkeerslichten
Driekleurige verkeerslichten
Lichten voor voetgangers
Ontruimingspijl op een kruispunt
Knipperlichten
Knipperlichten bij overwegen
Bijzondere verkeerslichten
Verkeersborden
Gevaarsborden
Borden betreffende de voorrang
Verbodsborden
Gebodsborden
De aanwijzingsborden
Wegmarkeringen
Oversteekplaats voor voetgangers
De bevoegde personen
De belangrijkste bevoegde personen
De belangrijkste bevelen
Personen die aanwijzingen mogen geven
Bindende kracht van de verkeerstekens
Voorrangregels
Algemene regel
Uitzonderingen op de algemene regel
Enkele bijzonderheden
Snelheid
Manoeuvres en rijbewegingen
Manoeuvres
De rijbeweging : het kruisen
De rijbeweging: het inhalen
inhaalverbod
De rijbeweging: het links afslaan
De rijbeweging: het rechts afslaan
Gedrag ten opzichte van andere weggebruikers
Verkeer op bijzondere wegen
Verkeer op overwegen
Verkeer op autosnelwegen en autowegen
Verkeer in erven en woonerven
Verkeer op voorbehouden wegen
Voetgangerszone
Speelstraten
Fietsstraten
De lichten
Ongevallen
Ongevallen met materiele schade
Ongevallen met doden of gekwetsten
vluchtmisdrijf

Meer info over het programma klik hier.

Praktisch


Dit jaar wordt de opleiding in 1/2 dagen georganiseerd: 14 oktober 2019.

De vorming zal van 9.30u tot 14u plaatsvinden in de lokalen van Brulocalis (zaal Toone) – 6de verdieping – Aarlenstraat 53 – 1040 Brussel

Inschrijvingen


INSCHRIJVINGSFORMULIER

Wij bewaren uw gegevens. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & ons Privacybeleid  kan u uw persoonsgegevens in ons bestand raadplegen en verbeteren.

:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
Lunch  
De cijfers in het veld kopiëren

* : verplicht veld

• Voor vertegenwoordigers van Brusselse overheidsinstellingen
De cursus (syllabus inbegrepen) en de broodjeslunch zijn gratis.
Om organisatorische redenen vragen wij u in te schrijven aan de hand van onderstaand inschrijvingsformulier.

• Voor vertegenwoordigers van niet-Brusselse instellingen
Deelnemers die niet werken in een Brusselse instelling, betalen 60€.
Gelieve het juiste bedrag te storten op:
BE60-0910-1159-5670
BIC : GKCCBEBB
Brulocalis
1040 Brussel

Mededeling : "Vorming 14-10/NAAM/705020/300"

Opgelet: vervoers- of parkeerkosten zijn ten laste van de deelnemers.

Deze opleiding is alleen voor Nederlandstalige deelnemers.

« Terug

Auteur

Erik CAELEN
Event date
14-10-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links