Bevoegdheidsdelegaties van de RMW inzake overheidsopdrachtenHieronder vindt u de link met de kopie van het Besluit van het verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest van 5 maart 2020 tot vaststelling van het bedrag bedoeld in artikel 27, § 1ter, 5°, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (inforum 335141).

 

Artikel 1 van dit besluit stelt dat de bevoegdheidsdelegaties van de raad voor maatschappelijk welzijn aan het vast bureau of aan de bijzondere comités toegelaten zijn voor opdrachten waarvan het geraamd bedrag exclusief btw lager is dan 139.000 EUR.

 

« Terug
Publicatiedatum
06-04-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links