[Covid-19] Het is onze plicht om uit voorzorg meer tests uit te voeren bij onze rusthuisbewoners - Persbericht

Gezien de heropflakkering van de epidemie heeft de Federatie van Brusselse OCMW's - samen met andere betrokkenen die begaan zijn met de rusthuizen - de Premier schriftelijk verzocht om over te gaan tot het uitvoeren van meer tests. Vervolgens heeft zij haar standpunt in een persbericht op 27 juli openbaar gemaakt

De « sense of urgency » is er in Wallonië – Brussel en het Federale niveau moeten dit voorbeeld nu volgen.


Dubbele actie van de Federatie van OCMW’s


  1. 22 juli 2020 - De Nationale Veiligheidsraad komt op 23 juli bijeen in het kader van een lokale heropleving van de epidemie. Vijf rusthuisfederaties uit zowel de openbare als de particuliere sector hebben premier Sophie Wilmes, in haar hoedanigheid van voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad, evenals de regionale ministers van Volksgezondheid, aangeschreven. Er moeten lessen worden getrokken uit hetgeen gebeurd is in de rusthuizen. Het is onze plicht om uit voorzorg meer tests uit te voeren bij de rusthuisbewoners.

  2. 27 juli 2020 - Dit weekend gaan de alarmbellen af in België voor wat betreft Covid-19. De situatie is ernstig. Aangezien er een algemene heropflakkering is van het virus, is het meer dan ooit noodzakelijk om rusthuisbewoners preventief te testen. Wallonië nam reeds zijn verantwoordelijkheid op 24 juli. Brussel en het federale niveau moeten hetzelfde doen. Met het oog op de NVR van maandag 27 juli hebben zes rusthuisfederaties de beleidsmakers via de pers nogmaals tot actie aangemaand.

De Federatie van Brusselse OCMW’s vraagt


Gezien de opflakkering van het virus en de mogelijke tweede golf, teneinde lessen te trekken uit het verleden, en vooral om onze kwetsbare bewoners zo goed mogelijk te beschermen, vragen de Federatie van Brusselse OCMW's en vier andere rusthuisfederaties uit zowel de openbare als de private sector met aandrang om het volgende aan de Nationale Veiligheidsraad: 

1. PCR-testen voor nieuwe vaste en tijdelijke medewerkers (met inbegrip van studenten of stagiairs) die in onze instellingen werken, 2 dagen vóór zij aan de slag gaan in het rusthuis, zoals dit reeds sinds midden juni het geval is in Frankrijk;

2. Een PCR-test die door het ziekenhuis wordt uitgevoerd voor een resident die bij zijn of haar ontslag in het ziekenhuis wordt opgenomen, en dit uit voorzorg en met het oog op efficiëntie;

3. Terugbetaling van serologische testen voor bewoners in het geval dat een rusthuis deze tests gebruikt als onderdeel van een lokale risicomanagementstrategie. 


Meer info en achtergrond
Zie persbericht van 27 juli 2020
Zie schrijven van 22 juli 2020 aan de Premier (FR)
« Terug

Auteur

Jean-Marc ROMBEAUX
Publicatiedatum
27-07-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links