Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Inwerkingtreding nieuwe regelgeving inzake de burgerlijke stand - deadline: 31/3

Uitreksel uit de Brief van 11/2/2019 van Minister van Justitie & Minister van Binnenlandse zaken aan het College van Burgemeester ... [20.02.2019] -

Nieuwe identiteitskaart met vingerafdrukken - deadline: 28/2

Om de voorkeursperiode te kennen waarop uw gemeente de nieuwe eID wenst te lanceren dient de gemeente de informatiepagina ... [20.02.2019] -

Gratis begeleiding om uw vegetarisch aanbod te verbeteren of uw voedselverspilling te verminderen in uw kantine

In het kader van de Good Food strategie van het Brussels Gewest biedt Leefmilieu Brussel twee verschillende gratis begeleidingen ... [18.02.2019] -

Uw subsidies: investeringen van openbaar nut

Update van de Gegevensbank Subsidies [12.02.2019] AVCB

Nieuwe projectoproep ivm mobiliteit

Bundeling van 4 thema's - initiatief van Brussel Mobiliteit - coördinatie door Brulocalis [11.02.2019] AVCB

Modernisering en informatisering burgerlijke stand - voorstelling, FAQ & migratienota

“Modernisering en informatisering van de burgerlijke stand” van DAV en partners - stand van zaken (6/2018) - FAQ & migratienota ... [05.02.2019] -

Parkeren? Met respect voor gehandicapte personen!

RESPECT is een campagne om mensen meer respect bij te brengen voor de parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. Download ... [05.02.2019] -

Good Food kantines - 7 nieuwe gelabelde kantines!

[29.01.2019] -

Nieuwsbrief nr 111 is verschenen

[28.01.2019] AVCB

De eisen van de OCMW's voor een menswaardig leven voor iedereen, tegen 2024

Enkele maanden voor de verkiezingen van 26 mei 2019 hebben de Federaties van OCMW's van de 3 verenigingen van steden en gemeenten ... [22.01.2019] CPAS
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links